Poloha

Město Duchcov leží na severozápadě mezi Českým Středohořím a masivem Krušných hor v hnědouhelné pánvi, ve výšce 220 m nad mořem. Krušné hory tvoří asi 130 km dlouhý , poměrně plochý a úzký hřbet, který mírně klesá na německou stranu, naopak k nám spadá

500 – 700 metrů vysokým příkrým svahem. Součástí krušnohorské soustavy je na jihozápadě Klínovecká hornatina, na severovýchodě Loučenská hornatina. Dále zčásti do podhůří zasahuje Sokolovská pánev, více však Mostecká pánev. Okrajově pak Doupovské hory.

Nejvyšší horou Krušných hor je známý nejen pro milovníky zimních sportů 1244 m vysoký Klínovec. Pro oblast Teplicka je oblíbeným lyžařským areálem Bouřňák, který dosahuje nižších výšek, a to 869 m.

Prapor města Duchcova

Poloha

Geologický vývoj

Klimatické podmínky

Flóra a fauna

Historie města

Zajímavosti a kulturní památky

DOMŮ