Kulturní památky

 

Státní zámek

Klikem se vrátíte na předchozí přehled

    Nejvýznamnější památka, v letech 1675 – 1685 ho dal vystavět Jan Bedřich      z Valdštejna dle plánů J.B. Matheye na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Dále byl zámek rozšířen o další dvě boční křídla a v letech 1698 – 1722 kostel Zvěstování Panny Marie, spojený se zámkem.

Kaple svaté Barbory 

Klikem se vrátíte na předchozí přehled

    V roce 1726 postavená podle plánů Octavia Broggia a dokončená Františkem Ignácem Préem roku 1731. Okolo kaple byl do roku 1888 hřbitov, podle historických pramenů byl na tomto hřbitově pohřben G. Casanova.

Budova gymnázia

    Jedna z dominantních budov Duchcova , postavena v letech 1923 – 1926.  Stavba architekta Ladislava Skřivánka. Autorem pomníku, který stojí před hlavním vchodem do budovy, je akademický sochař Josef Fojtík.

Klikem se vrátíte na předchozí přehled

Kašna na náměstí se sochou Sv.Floriána

    Pochází z roku 1728. Původní socha Sv.Floriána byla od duchcovského sochaře Jana Ignáce Poppela. Replika je od duchcovského kameníka Josefa Mrázka.

Pavilon pro Reinerovu fresku

    Byl vybudován dle návrhu architekta Jana Sokola, za účelem znovuosazení fresky V.V.Reinera sejmuté v kopuli zbořeného hospitálu a instalace Braunových a Brokofových soch. Otevřen byl pod záštitou UNESCO 19.5.1983.

Klikem se vrátíte na předchozí přehled

Prapor města Duchcova

Poloha

Geologický vývoj

Klimatické podmínky

Flóra a fauna

Historie města

Zajímavosti a kulturní památky

DOMŮ