Geologický vývoj

Soubor:Topo.Erzgebirge.jpg

    Prvohory byly počátkem vývoje tohoto kraje. Nacházelo se zde jen nižší pohoří, tvořené především z přeměněných hornin jako jsou ruly, svory a fylity krušnohorského krystalinika. Koncem prvohor nastalo tzv. variské vrásnění, při němž vzniklo rozsáhlé horské pásmo. Převážně v období křídy, také i ve třetihorách byla souvislá klenba rozlámána podél zlomů. Nejvýznamnější byl krušnohorský zlom, podél něhož byly Krušné hory vyzdviženy relativně vysoko nad příkopovou propadlinu dnešních pánví. V této době již docházelo k vertikálním pohybům jednotlivých ker a z tohoto důvodu jsou Krušné hory příkladem kerného pohoří. Nalezneme zde horniny bohaté na kovonosné rudy, jako jsou stříbro, cín, měď, olovo, železo, vizmut, kobalt, nikl, lithium, wolfram a uran. V Mostecké a Sokolovské pánvi nalezneme ložiska hnědého uhlí.

Prapor města Duchcova

Poloha

Geologický vývoj

Klimatické podmínky

Flóra a fauna

Historie města

Zajímavosti a kulturní památky

DOMŮ