Flóra a fauna

 

Klikem se vrátíte na předchozí přehled    V Krušných horách se rostlinstvo změnilo a to v důsledku s těžbou a zpracováním rud a poškození průmyslovými imisemi. Proto se v posledních letech systematicky zalesňuje odolnějšími dřevinami, např. modříny, smrky pichlavé, břízy a jeřáby. Z důvodu kyselých půd je vegetace v podrostu lesů Krušných hor chudá. Nalezneme zde různé druhy kapradin, trávu třtinu chloupkatou. V zastíněném prostředí sedmikvítek evropský a chráněný mléčivec alpský.

    V blízkosti hranic jsou rozsáhlá rašeliniště s přesličkou, vrbou borůvkolistou a borovicí bažinnou. Mezi bylinami se zde objevuje blatnice bahenní, kropenáč vytrvalý, blatouch menší a violka bahenní.

    Na vlhkých loukách nalezneme hojně rozšířené rdesno hadí kořen. Na sušších, upravovaných loukách roste včetně běžných rostlin i koprník štětinatý, který je zvláštností pro Krušné hory.

    Fauna je zde poměrně hojně zastoupena. V lesích žije prase divoké, jelen lesní. V zemědělské krajině můžeme zahlédnout srnce obecného, králíka divokého, rejsky, ježky a veverky. Z ptáků zahlédneme káně lesní, poštolku obecnou, tetřívka, datla a mnoho dalších. Nejrozšířenějším hadem je pak zmije.

Prapor města Duchcova

Poloha

Geologický vývoj

Klimatické podmínky

Flóra a fauna

Historie města

Zajímavosti a kulturní památky

DOMŮ